Nu kan man se på vilken TV som helst ! Log in or Create an account

Nu kan man se på vilken TV som helst !


Har du en gammal TV, som inte har access till någon AppStore?

Kan du få tillgång till vårt ENORMA utbud ändå :)

Hur konfigurerar jag Microsoft Wireless Display Adapter?

Gäller för: Microsoft accessories

Microsoft Wireless Display Adapter

Microsoft Wireless Display Adapter

other_wda_otherviews01

Microsoft Wireless Display Adapter ansluten till en HDTV

Microsoft Wireless Display Adapter

Microsoft Wireless Display Adapter (med Microsoft-logotypen med fyra rutor)

other_wda_otherviews01

Microsoft Wireless Display Adapter (med Microsoft-logotypen med fyra rutor) ansluten till en HDTV

Innan du börjar

Anslut USB och HDMI från Microsoft Wireless Display Adapter till din HDTV, bildskärm eller projektor.

I Windows 10:

  • Svep in från skärmens högra kant och tryck på Anslut > Microsoft Wireless Display Adapter.
  • Om det inte gick att ansluta adaptern sveper du in från den högra kanten av skärmen, trycker på Alla inställningar > Enheter > Anslutna enheter > Lägg till en enhet och klickar på: MicrosoftWirelessDisplayAdapter

För en Windows-enhet: öppna snabbknappen Enheter

Visa snabbknappsmenyn från den högra kanten av skärmen och tryck på Enheter.

Ansluta till adaptern

Tryck på Projicera > Microsoft Wireless Display Adapter i listan.

Koppla från adaptern

Visa snabbknappsmenyn från den högra kanten av skärmen och tryck på Enheter > Projicera. Tryck på Koppla från i listan.

För en Android-enhet:

Se den här Android-supportartikeln.

Hur du kopplar adaptern till din mobila enhet

Öppna snabbknappen Enheter

Visa snabbknappsmenyn från den högra kanten av skärmen och tryck på Enheter.

Gå till Enheter

Tryck på Projicera > Lägg till en trådlös bildskärm

Lägga till adaptern

Tryck på Microsoft Wireless Display Adapter i listan.

Dela skärmen

Skärmen delas nu till TV:n.

För en Android-enhet:

Se den här Android-supportartikeln. 

 

0 comments

  • There are no comments yet. Be the first one to post a comment on this article!

Leave a comment